Home Library

Library

7 books found matching your search.


«Դիտորդ» տեղեկագիր # 12 (30). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 11

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 12

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 18

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը

Author: Հ. Խաչատրյան
Publisher: ՀՀ նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլի կոմիտեի N 2 տպարան
Year: 1991
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեկնաբանություններ

Author: Ընդհանուր խմբագրությամբ Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի
Publisher: «Իրավունք»
Year: 2010
Type: book
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով)

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.