Home Library

Library

70 books found matching your search.


Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգերը Որպես Շրջակա Միջավայրի Կառավարման Միջոց

Author: Ս. Առաքելյան
Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Year: 2004
The book is available.

Զեկույց Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքի վերանայմանն առնչվող եզրակացությունների և առաջարկությունների մասին

Author: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Publisher: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Year: 2007
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պաշտպանվող տարածքների համակարգի ներկա վիճակը

Author: Արմեն Գևորգյան, Արամ Աղասյան
Publisher: Հայաստանի ազգային գրասենյակ
Year: 2000
The book is available.

Մենք ենք բնությունը

Author: Հրանտ Այվազյան, Քրիստինե Ղևոնդյան
Publisher: Լոռու Զարգացման Կենտրոն ՀԿ
Year: 2004
The book is available.

Water: The Saga of Water on Earth

Author: Deniz Ozrok
Publisher: WWF-Turkey
Year: 2007
Field(s): Environment
Type: book
This book addressed the water cycle, water and mankind, the disrupted water cycle, and water crisis.
The book is available.

Ապրելու Իրավունք Right to Live

Author: Տ. Պասկևիչյան, Լ. Սայադյան (խմբ.) T. Paskevichyan, L. Sayadyan (eds.)
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների» ՀԿ "Investigative journalists" NGO
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկատվության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին համաձայնագիր Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making a

Publisher: ԿԲՀԿՑ (Կովկասի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանց) CENN СКПНПО (Сеть Кавказских Природаохранных НПО)
Year: 2000
Field(s): Environment
Type: book
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 7. մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«ԵՄ - Հայաստան գործողությունների ծրագիր» իրականացման գնահատում՝ բնապահպանություն և զարգացում Assessment of the Europe-Armenia Action Plan Implementation: Environment and Sustainable Development Оценка имплементации "Плана Деийствий ЕС-

Author: Կ. Դանիելյան (խմբ.) K. Danielyan (ed.) К Даниелян (ред.:)
Publisher: «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 26

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.