Home Library

Library

118 books found matching your search.


Արագածոտն Մարզի Հասարակական Կազմակերպությունների Տեղեկատու

Author: Աշտարակի տարածաշրջանի կանանց ասոցիացիա
Publisher: «Գևորգ-Հրայր» ՍՊԸ
Year: 2003
Field(s): ՀԿ
The book is available.

Կառավարման դասընթացների ձեռնարկ

Publisher: Council of Europe
Year: 2003
Field(s): Politics and governance
The book is available.

International Election Observation Mission: Parliamentary Elections, Republic of Armenia, 12 May 2007 Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելություն. Խորհրդարանական ընտրություններ, Հայաստանի Հանրապետություն

Publisher: OSCE / ODIHR ԵԱՀԿ / ԺՄԻԳ
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.

International Election Observation Mission: RA Presidential Election, 2008. Post-election period Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելություն. ՀՀ նախագահական ընտրություններ, 2008թ.: Հետընտրական շրջան

Publisher: OSCE / ODIHR / Human Rights Watch / Commissioner of Human Rights of the Council of Europe / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) / Parliamentary Assembly CoE / US Embassy in Yerevan, Armenia / XI Global Campaign for Free Expre
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.

«Հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքականության ձևավորման գործընթացում» համաժողով, 13-15 Ապրիլ, 2007, Երևան, Հայաստան "The Role of NGOs in the Public Policy Process" Conference, 13-15 April, 2007, Yerevan, Armenia

Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության» ծրագիր Counterpart International, Armenia, Civic Advocacy Support Program
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

«Քաղաքացիական վերահսկողություն պաշտպանությունի նկատմամբ» ռազմական բյուջեի մոնիթորինգի դասընթաց "Civil Control over defense" Training on Military Budget Monitoring

Publisher: «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» ՀԿ "Helsinki Citizens' Assembly Vanadzor Office" NGO
Year: 2010
Field(s): Defense and security
The book is available.

Անվճար իրավաբանական ծառայությունները Հայաստանում (ուսումնասիրություն) Free Legal Services in Armenia (research)

Author: Կ. Զադոյան, Գ. Պողոսյան, Լ. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան, Ա. Մարտիրոսյան K. Zadoyan, G. Poghosyan, L. HarutyUNyan, S. Khachatryan, A. Martirosyan
Publisher: «Երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Երիտասարդ իրավաբանների տեղեկատու Young Environmentalists Directory

Author: A. Gasparyan, S. Aghayan, Silva Ayvazyan
Publisher: «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ / «էկոլոգիական տեղեկատվության հասարակական (Օրհուս) կենտրոններ, ՀԿ "Young Biologists Association" NGO / "Public Environmental information (Aarhus) Center, NGO
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Իրավապաշտպանների վիճակը Հայաստանում 2011 թ. Հունվար - 2012 թ. Նոյեմբեր Situation of Human Rights Defenders in Armenia, January 2011 - November 2012

Publisher: Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, Հայաստան, Հանրային տեղեկատվության և գիտելիքի կարիք - ՀԿ Հայաստան, Հելսինկյան ասոցիացիա ՀԿ, Իրավուքի գերակայություն ՀԿ Helsinki Citizens' Assembly - Vanadzor
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիայի իրականացման խոչընդոտները Հայաստանում. քաղաքացիական հասարակության զեկույց 2005-2010 Framework Convention on Tobacco Control Implementation Challenges in Armeni

Author: Ն. Մովսիսյան N. Movsisyan
Publisher: Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան հիմնադրամ American University of Armenia Fund
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.