Home Library

Library

17 books found matching your search.


«Հայաստան և Թուրքիա՝ տարածաշրջանային շահեր Եվրոպական ինտեգրման գործընթացների լույսի ներքո» Միջազգային կոնֆերանս "Armenia and Turkey: Regional Interests in Light of European Integration Processes" International Conference

Author: Ս. Գրիգորյան (խմբ.) S. Grigoryan (ed.)
Publisher: «Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն» ՀԿ "Analytical Center of Globalization and Regional " NGO
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

Տասնամյա Հանրագումար Accounting for Decade Десятилетний Итог

Author: Հ. Փալանդուզյան (խմբ.)
Publisher: Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոն Armenian Center for National and International Studies Армянский Центр Стратегических и Национальных Исследований
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Հայաստանի անելիքները ռուս-վրացական պատերազմի և դրա հետևանքների լույսի նորքո» սեմինարի նյութեր "Armenia's Policies in the Light of the Russian-Georgian War and Its Consequences" Workshop materials

Publisher: Եվրազիա Համագործակցության հիմնադրամ, Հայաստան Europerasia Partnership Foundation Armenia
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 16

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 20

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 30

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ադրբեջանն ընդդեմ Ղարաբաղի ժողովրդի. ագրեսիայի իրավաքաղաքական հետևանքները և դրանց ազդեցությունը տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարների վրա

Author: Մ. Աղաջանյան, Է. Ասատրյան, Ս. Մինասյան
Publisher: «Որակի համընդհանուր ղեկավարման աջակցության» ՀԿ
Year: 2007
Field(s): Defense and security
The book is available.

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ամփոփ ծրագիր, Հայաստանի աղքատության առանձնահատկությունները, հաղթահարման թիրախները և գերակայությունները

Publisher: ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Գնացքից թռչելու ժամանակն է

Author: Վ. Մանուկյան
Publisher: «Վ.Ի.Վ. Այսօր և վաղը» ՍՊԸ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Երկու մոտ ժողովուրդ, երկու հեռու հարևան. Հրանտ Դինքի մատենաշար Ա

Author: Հ. Դինք
Publisher: «Հրանտ Դինք» միջազգային հիմնադրամ
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.