Home Library

Library

32 books found matching your search.


Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկատվության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին համաձայնագիր Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making a

Publisher: ԿԲՀԿՑ (Կովկասի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանց) CENN СКПНПО (Сеть Кавказских Природаохранных НПО)
Year: 2000
Field(s): Environment
Type: book
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 10 (48). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ս. Պետրոսյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Протокол о Регистрах Выбросов и Переноса загрязнителей: Конвенция о доступе к информации, участию общесвенности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды Աղտոտիչների արտա

Publisher: Министерство Природоахраны Республики Армении ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն
Year: 2004
The book is available.

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն. ուղեցույց գործարարների համար

Author: Ա. Դարբինյան, Յ. Նաքվի, Ա. Ղազարյան, Ա. Մելիքջանյան, Ա. Բաբայան
Publisher: ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ / ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն / Առևտրային քաղաքականության և իրավունքի կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Բնապահպանական համաձայնագրեր, օրենքներ, ծրագրեր

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, Օրհուս կենտրոն, ԵՄ ՏԱՍԻՍ-ի «Բնապահպանական տեղեկատվություն, կրթություն և հասարակության իրազեկում» ծրագիր
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Եվրոպայի խորհուրդը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը

Publisher: Մարդու իրավունքների գլխավոր տնօրինություն, Եվրոպայի խորհուրդ
Year: 2003
Type: broschure
The book is available.

Երկրի հրովարտակ The Earth Charter Хартия Земли

Publisher: «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» Ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Year: 2000
Type: booklet
The book is available.

Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում (երկրորդ՝ լրացված հրատարակություն)

Author: Մ. Հարությունյան (խմբ.)
Publisher: Երևանի մամուլի ակումբ
Year: 2003
The book is available.

Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի այլ ձևերի դեմ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից. Վերլուծություն

Author: Դ. Հակոբյան, Ա. Ղամբարյան, Տ. Սերոբյան
Publisher: ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Հայաստան
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Կանանց դեմ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի գնահատման մեթոդաբանության զեկույց

Publisher: Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության իրավական նախաձեռնություն Կենտրոնական Եվրոպայի և Եվրասիայի համար (ABA CEELI)
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.