Home Library

Library

240 books found matching your search.


Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգերը Որպես Շրջակա Միջավայրի Կառավարման Միջոց

Author: Ս. Առաքելյան
Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Year: 2004
The book is available.

Զեկույց Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքի վերանայմանն առնչվող եզրակացությունների և առաջարկությունների մասին

Author: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Publisher: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Year: 2007
The book is available.

Կառավարման դասընթացների ձեռնարկ

Publisher: Council of Europe
Year: 2003
Field(s): Politics and governance
The book is available.

Armenia: Implications of the Global Crisis for Poverty Հայաստան. Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներն աղքատության վրա

Publisher: The World Bank Համաշխարհային բանկ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.

Doing Business 2007: A Project Comparing the Regulatory Cost of Doing Business: Armenia Ձեռնարկատիրություն բարեփոխումների ճանապարհին 2007. Հայաստան

Publisher: The World Bank Group, IFC
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.

«Դու տեղյակ լինու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 24, Մարտ 2009 "You Have a Rights to Know" Bulletin N24, March 2009

Author: խմբագիր՝ Շ. Դոյդոյան Editor: Sh. Doydoyan
Publisher: Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն Freedom o Information Center of Armenia
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

Անվճար իրավաբանական ծառայությունները Հայաստանում (ուսումնասիրություն) Free Legal Services in Armenia (research)

Author: Կ. Զադոյան, Գ. Պողոսյան, Լ. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան, Ա. Մարտիրոսյան K. Zadoyan, G. Poghosyan, L. HarutyUNyan, S. Khachatryan, A. Martirosyan
Publisher: «Երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Բյուրոկրատիայի տեսություն

Author: Ա. Ալեքսանյան
Publisher: ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության ամբիոն
Year: 2008
Field(s): Politics and governance
Type: book
The book is available.

Կամավորության մշակույթը Հայաստանում. վերլուծություն Volunteerism in Armenia: Case study

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Համայքի բյուջե մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանությունը (Երևան քաղաքի օրինակով). Երևան քաղաքի 2010 և 2011 թթ. Բյուջեների մոնիթորինգի արդյունքները Methodology of Community Budget Monitoring (Yerevan Case): Results of

Author: Վ. Մովսիսյան, Վ. Շահբազյան V. Movsisyan, V. Shahbazyan
Publisher: «Համայքների ֆինանսների միավորում» ՀԿ "Communities Finance Officers Association" NGO
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.