Home Library

Library

56 books found matching your search.


Մետաֆիզիկային Տրամաբանական Հիմքը

Author: Մայքլ Դամեթ
Publisher: Բաց հասարակություն ինստիտուտ
Year: 2008
Field(s): գիտություն
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ուղիները The Ways of Local Self-Government System Development in the RA

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

ՄԱԿԻ Լրատու # 20 «Հազարամյակի Զարգացման նպատակներ» UN Bulletin # 20 "Millennium Development Goals"

Author: Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Publisher: ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

ՄԱԿԻ Լրատու # 14 «Էկոտուրիզմի միջազգային տարի» UN Bulletin # 14 "International Year of Ecotourism"

Author: Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Publisher: ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցւիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

ՄԱԿԻ Լրատու # 15 «Քաղցրահամ ջրի միջազգային տարի» UN Bulletin # 15 "International Year of Freshwater"

Author: Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Publisher: ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

ՄԱԿԻ Լրատու # 17 «Քաղցրահամ ջրի միջազգային տարի» UN Bulletin # 17 "International Year of Freshwater"

Author: Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Publisher: ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

ՄԱԿԻ Լրատու # 19 «Հազարամյակի Զարգացման նպատակներ» UN Bulletin # 19 "Millennium Development Goals"

Author: Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Publisher: ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

ՄԱԿԻ Լրատու # 21 «Հազարամյակի Զարգացման նպատակներ» UN Bulletin # 21 "Millennium Development Goals"

Author: Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Publisher: ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

ՄԱԿԻ Լրատու # 22 «Հազարամյակի Զարգացման նպատակներ» UN Bulletin # 22 "Millennium Development Goals"

Author: Գլխ. Խմբագիր՝ Վ. Տկաչուկ, Ա. Հալաջյան Eds.: V. Tkatchuk, A. Halajyan
Publisher: ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ UNDP Resident Representative, UN Office in Armenia
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում. զարգացման հրամայականները Local Self-Government in Armenia. Development Imperatives

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.