Home Library

Library

30 books found matching your search.


Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգերը Որպես Շրջակա Միջավայրի Կառավարման Միջոց

Author: Ս. Առաքելյան
Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
Year: 2004
The book is available.

Զեկույց Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքի վերանայմանն առնչվող եզրակացությունների և առաջարկությունների մասին

Author: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Publisher: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում
Year: 2007
The book is available.

Կարճատև զբոսանք Կումայրի արգելոց-քանգարանով: Միակ ամբողջական պատմական քաղաք-կենտրոնը Հայաստանում A Short Tour of the Kumayri Preservation District: The Only Intact Historic Urban Center in Armenia

Publisher: ԱՄՆ ՄԶԳ երկրաշարժի գոտու վերականգման ծրագիրը և Կումայրի արգելոց-թանգարանը The USAID Earthquake Zone Recovery Program and The Kumayri Historic district
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Հայաստան. Վայոց Ձորի մարզ Armenia: Vayots Dzor Region

Author: Ռ. Ղազարյան, Շ. Միքայելյան R. Ghazaryan, Sh. Mikayelyan
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության ջրային Օրենսդրություն Water Code of the RA

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ "Official Newsletter" CJSC
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 9. մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Վերականգնվող էներգետիկան Հայաստանում` իրողությունը և հեռանկարները» գիտաժողովի նյութեր "Renewable Energy in Armenia- Reality and Perspectives" Conference Proceedings "Возобновляемая эенергетика в Армен

Publisher: ԱՄՆ պետդեպարտամենտի միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ / ՄԱԶԾ / ԱՄՆ ՄԶԳ IREX / UNDP/ USAID
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.

Ազգային զեկույց շրջակա միջավայրի վիճակը Հայաստանում 2002 թվականին

Author: Կ. Դանիելյան (խմբ.)
Publisher: Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն» ՊԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ազգային լրացում Հայաստան. էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործման դպրոցական ծրագիր

Author: Հ. Սարգսյան
Publisher: «Տապան» Էկո-ակումբ» ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Բարդ որոշումներ՝ դժվարին երկընտրանքներ էներգետիկ ոլորտում

Author: Ա. Բալաբանյան, Ա. Կոչնակյան, Գ. Սարգսյան, Դ. Հենքինսոն, Լ. Պիերս
Publisher: Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.