Home Library

Library

74 books found matching your search.


Անվճար իրավաբանական ծառայությունները Հայաստանում (ուսումնասիրություն) Free Legal Services in Armenia (research)

Author: Կ. Զադոյան, Գ. Պողոսյան, Լ. Հարությունյան, Ս. Խաչատրյան, Ա. Մարտիրոսյան K. Zadoyan, G. Poghosyan, L. HarutyUNyan, S. Khachatryan, A. Martirosyan
Publisher: «Երիտասարդ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Շրջակա միջավայրի առնչությամբ տեղեկատվության, որոշումներ ընդունելուն հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին համաձայնագիր Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making a

Publisher: ԿԲՀԿՑ (Կովկասի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանց) CENN СКПНПО (Сеть Кавказских Природаохранных НПО)
Year: 2000
Field(s): Environment
Type: book
The book is available.

100 հարց և պատասխան տեղական ինքնակառավարման մասին

Author: Է. Ղազարյան
Publisher: Գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպություն (GTZ)
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Իմացիր և գործիր»

Author: Ս. Պողոսյան
Publisher: «Միլենիում» Կրթական հետազոտական Ասոցիացիա, «Իմացիր և գործիր» ծրագիր
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Ինչպես մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը» գրքույկ

Author: «Քաղաքացի դիտորդ» հասարակական նախաձեռնություն
Publisher: ԹԻՀԿ
Year: 2013
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.

«Համայնքային գնահատման քարտեր» մեթոդաբանություն. ձեռնարկ

Publisher: Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Համայնքային գնահատման քարտեր» մեթոդաբանություն. ձեռնարկ (համառոտագիր)

Publisher: Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը. հարցեր և պատասխաններ: ձեռնարկ համայնքի բնակիչների համար

Publisher: «Ընտրական համակարգի միձազգային հաստատություն» (IFES)
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Протокол о Регистрах Выбросов и Переноса загрязнителей: Конвенция о доступе к информации, участию общесвенности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды Աղտոտիչների արտա

Publisher: Министерство Природоахраны Республики Армении ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն
Year: 2004
The book is available.

ԱՀԿ սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների մասին համաձայնագիր

Publisher: Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև
Year: 2005
The book is available.