Home Library

Library

16 books found matching your search.


«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք. Հոդվածային մեկնաբանություններ

Author: Մ. Խաչատրյան, Ա. Եղոյան
Publisher: «Սպառողների շահերի պաշտպանության միություն» ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

ԱՀԿ գյուղատնտեսության մասին համաձայնագիր

Publisher: Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև
Year: 2005
The book is available.

ԱՀԿ սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների մասին համաձայնագիր

Publisher: Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ժնև
Year: 2005
The book is available.

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) մաքսային արժեքի որոշման համաձայնագրի 4-րդ բաժնի դրույթները

Publisher: ՀՀ ԿԱ Մաքսային պետական կոմիտե / ՀՀ առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն
Year: 2004
The book is available.

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն. ուղեցույց գործարարների համար

Author: Ա. Դարբինյան, Յ. Նաքվի, Ա. Ղազարյան, Ա. Մելիքջանյան, Ա. Բաբայան
Publisher: ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ / ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարություն / Առևտրային քաղաքականության և իրավունքի կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Բարեփոխումները և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի մաքսային համակարգում

Publisher: «Օտարերկրյա ներդրումների և համագործակցության ասոցիացիա»
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Author: Ա. Ղազինյան, Վ. Մարտիրոսյան
Publisher: Եվրոպական միության «երևանի պետական համալսարանում ևրոպական Իրավունքի և Ինտեգրման կենտրոն» ծրագիր
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգիրք

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Author: Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Publisher: Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համագործակցությամբ հանրային ծառայությունների բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող մասնավոր ձեռնարկությունները սպասարկող հանրային ծառայությունների մասին ձեռներեցների կարծիքի սոցիոլոգիական հետազոտության հաշվետվո

Publisher: «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» ՀԿ
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
The book is available.