Home Library

Library

1 books found matching your search.


Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային իրավահարաբերությունները կարգավորող հիմնական իրավական ակտի` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի առանձին դրույթների վերլուծությունը և դրանց բարեփոխմանն ուղղված առաջարկներ

Author: Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
Publisher: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ
Year: 2012
Type: book
The book is available.