Home Library

Library

2 books found matching your search.


Աշխատանքի իրավունքը Երևանում. օրենքը և պրակտիկան ծառայությունների ոլորտում. զեկույց

Author: Ավետիք Իշխանյան, Մերի Երանոսյան, Գուրգեն Թորոսյան
Publisher: Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե
Year: 2014
Type: book
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրություն

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.