Home Library

Library

3 books found matching your search.


Խաղաղ հավաքների ազատություն

Author: Ն. Բելյաևա, Դ. Գոլդբերգեր, Ն. Ջարման, Մ. Ս. Խայդարովա, Ս. Օստաֆ, Վ. Պողոսյան, Ա. Ժեպլինսկի, Ա. Վաշկրիչ, Ե. Ժովտիս
Publisher: Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն երևանյան գրասենյակ
Year: 2009
Type: book
The book is available.

Խաղաղ հավաքների ազատության մոնիտորինգ Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ս. Մամիկոնյան, Ռ. Ռևազյան, Վ. Թորոսյան
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե»
Year: 2009
Type: book
The book is available.

Մամուլի ազատություն: Տեղեկատվություն ստանալու իրավունք

Publisher: Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն երևանյան գրասենյակ
Year: 2013
Type: book
The book is available.