Home Library

Library

1 books found matching your search.


Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում 2017թ. գիրք 10/ Local Self-government in Armenia 2017 book 10

Author: «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, խմբագրությամբ` Վահրամ Շահբազյանի
Publisher: «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ, «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագիրը
Year: 2019
Type: book
The book is available.