Home Library

Library

57 books found matching your search.


Քաղաքացիների գնահատականը կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն: Համառոտ զեկույց Citizens' Assessment of the Services

Publisher: ՀՀՈԲԾ PricewaterhouseCoopers LLP
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

«Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հասարակական միավորումների դիտորդական առաքելության խրախուսումը որպես հակակոռուպցիոն միջոցառում-զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացրած սոցիոլոգիական հարցման առաջին փուլի տվյալների վերլուծություն. Զեկույց

Publisher: «Հայ պետական ծառայողների միություն» ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Անվտանգության ոլորտի խորհրդարանական վերահսկողություն. սկզբունքներ, լծակներ և գործունեություն: Խորհրդարանականների ձեռնարկ No. 5 - 2003

Author: Հ. Բորն, Թարգմանիչ՝ Ա. Բարխուդարյան
Publisher: Պաշտպանության ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոն
Year: 2003
Field(s): Defense and security
The book is available.

Բարդ որոշումներ՝ դժվարին երկընտրանքներ էներգետիկ ոլորտում

Author: Ա. Բալաբանյան, Ա. Կոչնակյան, Գ. Սարգսյան, Դ. Հենքինսոն, Լ. Պիերս
Publisher: Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ծրագրերի իրագործումը Երևանում։ Զեկույց

Author: Պետական կարիքների զոհեր ՀԿ
Publisher: Պետական կարիքների զոհեր ՀԿ
Year: 2012
Type: book
The book is available.

Ետխորհրդային Հայաստանի սոցիալ-ժողովրդագրական մարտահրավերները

Author: Ռ. Եգանյան, Կ. Կույումջյան
Publisher: Երաշխավորված է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Զարգացման պլանավորման և բյուջետավարման համակարգեր. ներկան և ապագայի տեսլականը

Author: Մ. Թումասյան, Ս. Մուրադյան
Publisher: «Տնտեսական զարգացման և հետազոտեւթյունների կենտրոն» ՀԿ
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ընտրությունների մասին

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը հանրային մոնիթորինգի և շահերի պաշտպանության մեջ. մասնակցի ձեռնարկ

Publisher: Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ (CDPF)
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.

Ի՞նչ է պետք իմանալ հեռախոսակապով տեղեկատվության տրամադրման, փոստային առաքման, ինչպես նաև էլեկտրոնային կապի միջոցով հարցում կատարելու վերաբերյալ: # 1

Publisher: ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.