Home Library

Library

12 books found matching your search.


«Հայաստան և Թուրքիա՝ տարածաշրջանային շահեր Եվրոպական ինտեգրման գործընթացների լույսի ներքո» Միջազգային կոնֆերանս "Armenia and Turkey: Regional Interests in Light of European Integration Processes" International Conference

Author: Ս. Գրիգորյան (խմբ.) S. Grigoryan (ed.)
Publisher: «Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն» ՀԿ "Analytical Center of Globalization and Regional " NGO
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

«Հայաստանի անելիքները ռուս-վրացական պատերազմի և դրա հետևանքների լույսի նորքո» սեմինարի նյութեր "Armenia's Policies in the Light of the Russian-Georgian War and Its Consequences" Workshop materials

Publisher: Եվրազիա Համագործակցության հիմնադրամ, Հայաստան Europerasia Partnership Foundation Armenia
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 16

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ադրբեջանն ընդդեմ Ղարաբաղի ժողովրդի. ագրեսիայի իրավաքաղաքական հետևանքները և դրանց ազդեցությունը տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարների վրա

Author: Մ. Աղաջանյան, Է. Ասատրյան, Ս. Մինասյան
Publisher: «Որակի համընդհանուր ղեկավարման աջակցության» ՀԿ
Year: 2007
Field(s): Defense and security
The book is available.

Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում. միջմասնագիտական հետազոտություն

Author: Ա. Ղազինյան (խմբ.)
Publisher: Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն
Year: 2010
Field(s): Defense and security
The book is available.

Հայաստան 2011. առանց պատրանքների

Publisher: Սիվիլիթաս հիմնադրամ
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստան-Ադրբեջան 2005-2008 թթ.. կարծիքներ գլխավորի մասին Армения-Азербайджан 2005-2008 гг.: Мнения о главном

Author: Լ. Բաղդասարյան, Л. Багдасарян
Publisher: «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոն Исследовательский центр "Регион"
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

Հայաստանը փոխակերպվող աշխարհում Armenia in a Transforming World Армения в Преобразовывающемся мире

Author: Գ. Լալայան, Ս. Սաֆարյան (խմբ.) G. Lalayan, S. safaryan (eds.)
Publisher: Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոն Armenian Center for National and International Studies Армянский Центр Стратегических и Национальных Исследований
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2004թ. նոյեմբեր

Publisher: ԹԻՀԿ/ Վրաստանի երիտասարդ տնտեսագետների ընկերակցություն / Ադրբեջանի գործարարների զարգացման հիմնադրամ
Year: 2004
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.

Տարածաշրջանային տեղեկատու «Առևտրի խթանումը Հարավային Կովկասում» 2005թ. մարտ

Publisher: ԹԻՀԿ / Վրաստանի երիտասարդ տնտեսագետների ընկերակցություն / Ադրբեջանի գործարարների զարգացման հիմնադրամ
Year: 2005
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.