Home Library

Library

18 books found matching your search.


«Հայաստան և Թուրքիա՝ տարածաշրջանային շահեր Եվրոպական ինտեգրման գործընթացների լույսի ներքո» Միջազգային կոնֆերանս "Armenia and Turkey: Regional Interests in Light of European Integration Processes" International Conference

Author: Ս. Գրիգորյան (խմբ.) S. Grigoryan (ed.)
Publisher: «Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն» ՀԿ "Analytical Center of Globalization and Regional " NGO
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

«ԵՄ - Հայաստան գործողությունների ծրագիր» իրականացման գնահատում՝ բնապահպանություն և զարգացում Assessment of the Europe-Armenia Action Plan Implementation: Environment and Sustainable Development Оценка имплементации "Плана Деийствий ЕС-

Author: Կ. Դանիելյան (խմբ.) K. Danielyan (ed.) К Даниелян (ред.:)
Publisher: «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 17

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Բարև Եվրոպա

Author: Գ. Թերզյան
Publisher: Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, Հայաստան
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Բացահայտենք Եվրոպան. «Զուգահեռներ» հատուկ ռեպորտաժ, «Մենք ենք» ակնարկներ Եվրոպայից Discover Europe

Publisher: Ինտերնյուս Եվրոպա կոնսորցիում
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Եվրամիության խորհրդի դիրեկտիվները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտում. ոչ պաշտոնական թարգմանություն

Publisher: ԹԻՀԿ
Year: 2005
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.

Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում. միջմասնագիտական հետազոտություն

Author: Ա. Ղազինյան (խմբ.)
Publisher: Երևանի պետական համալսարան, Եվրոպական իրավունքի և ինտեգրման կենտրոն
Year: 2010
Field(s): Defense and security
The book is available.

Եվրոպական Միություն և Հայաստան

Author: Լ. Բեգանյան, Ա. Բայբուրդյան, Ա. Պարզյան
Publisher: Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, Հայաստան
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Եվրոպական պատուհան «168 Ժամ» թերթի ամսական ներդիրի հոդվածների ժողովածու

Publisher: «Ինտերնյուս Եվրոպա» կոնսորցիում, ՀԿ «168 Ժամ» թերթ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Եվրոպայի Խորհուրդ. 800 միլիոն եվրոպացիներ

Publisher: Եվրոպայի Խորհուրդ
Year: 2006
Field(s): Organizations
The book is available.