Home Library

Library

1 books found matching your search.


Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատում

Author: Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը. Իռեն Դանիելյան, Տաթևիկ Մարգարյան, Մարիա Հարությունյան, Ռոբերտ Գիրեյկո
Publisher: Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը. Պոդլասկայի շրջանային զարգացման հիﬓադրա և «ԴԱՍ.ԱՄ»ի կոնսորցիում
Year: 2018
Type: book
The book is available.