Home Library

Library

42 books found matching your search.


Environmental assessment in practice

Author: D. Owen Harrop, J. Ashley Nixon
Publisher: Routledge
Year: 1999
Field(s): Environment
Type: book
The book is available.

Legal remedies for the resource curse: A digest of experience in using law to combat natural resource corruption

Author: Open Society Institute
Publisher: Open Society Institute
Year: 2005
Field(s): Environment, Corruption
Type: book
The book is available.

Methods of environmental impact assessment

Author: P. Morris, R. Therivel
Publisher: UCL Press
Year: 1995
Field(s): Environment
Type: book
The book is available.

The practice of strategic environmental assessment

Author: R Therivel, MR Paridario
Publisher: Earthscan
Year: 1996
Field(s): Environment
Type: book
The book is available.

Երիտասարդ իրավաբանների տեղեկատու Young Environmentalists Directory

Author: A. Gasparyan, S. Aghayan, Silva Ayvazyan
Publisher: «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ / «էկոլոգիական տեղեկատվության հասարակական (Օրհուս) կենտրոններ, ՀԿ "Young Biologists Association" NGO / "Public Environmental information (Aarhus) Center, NGO
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Հայաստան բնապահպանական կազմակերպությունների ազդեցությունը քաղաքականության փոփոխության վրա. վերլուծություն Impact of Environmental Organizations on Policy Change in Armenia: Case study

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Հայաստանում Deno Gold Mining ընկերության էկոլոգիական և սոցիալական նկարագիրը Environmental and Social Profile for Deno Gold Mining Company's Operation in Armenia

Publisher: «Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Հայաստանում շրջկա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) համակարգի արդյունավետության գնահատումը Assessment of Effectiveness of Environmental evaluation (EIA) System in Armenia

Author: Լ. Բեկթաշի-Բրաուն, Վ. Թևոսյան, Ք. Գուջարաիձե L. Bektashi-Brown, V. Tevosyan, K. Gujaraidze
Publisher: ԿԲՀՑ (Կովկասի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանց) CENN (Caucasus Environmental NGO) Network
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

«Դեպի Հայաստանի կայուն զարգացում» հատոր 2. անցումային տնտեսությամբ երկրների փորձը և հիմնախնդիրները "К Устойчивому Развитию Армении" Том 2. опыт и проблемы стран с переходной экономикой

Author: Կ. Դանիելյան, Լ. Վալեսյան (գլխ. խմբ.) К. Даниелян, Л. Валесян (Гл. Ред.ы)
Publisher: «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա, Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրական ֆակուլտետ Ассоциация "За Устойчивое Человоческое Развитие", Географичвский факультет Ереванского государственного университета
Year: 1999
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Վերականգնվող էներգետիկան Հայաստանում` իրողությունը և հեռանկարները» գիտաժողովի նյութեր "Renewable Energy in Armenia- Reality and Perspectives" Conference Proceedings "Возобновляемая эенергетика в Армен

Publisher: ԱՄՆ պետդեպարտամենտի միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ / ՄԱԶԾ / ԱՄՆ ՄԶԳ IREX / UNDP/ USAID
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.