Home Library

Library

70 books found matching your search.


◀◀ 4 5 6 7

Սևանա լճի բնապահպանական գործողությունների ծրագիր

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Year: 1998
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Տարածքային պլանավորման համար պատասխանատու նախարարների եվրոպական համաժողով (CEMAT): կայուն զարգացման տարածքային չափման մասին Լյուբլիանայի հռչակագիր

Publisher: Եվրոպայի խորհուրդ, Նախարարների կոմիտե
Year: 2003
The book is available.

Տարածքային պլանավորման համար պատասծանատու նախարարների եվրոպական համաժողով (CEMAT): Եվրոպական մայրցամաքի կայուն տարածական զարգացման ուղենիշային սկզբունքներ (հանձնարարականներ)

Publisher: Եվրոպայի խորհուրդ, Նախարարների կոմիտե
Year: 2002
The book is available.

Տեղեկագիր Հայաստանի շինարարների թիվ 11 (135) 2008

Author: Վ. Կիրակոսյան (խմբ.)
Publisher: Հայաստանի շինարարների միության «ՆԻԴԻԴ-ՇԱՐ» ՍՊԸ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Տեղեկանք 2003 թվականին Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին

Author: Ա. Իսկոյան, Ն. Հովհաննիսյան, Լ. Հարությունյան
Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն, ԵՄ ՏԱՍԻՍ-ի «Բնապահպանական տեղեկատվություն, կրթություն և հասարակության իրազեկում» ծրագիր
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդ. կարծիքների ժողովածու

Author: Shushan Doydoyan, Ara Ghazaryan
Publisher: ԵԱՀԿ (Եվրոպայում Անվտանգության և Համագործակցության Կազմակերպություն) Հայաստանյան գրասենյակ / Հասարակության հետ կապերի Հայաստանյան ասոցացիա (APRA)
Year: 2013
Type: book
The book is available.

Տեղեկատվական փաթեթ՝ թունաքիմիկատներ, կայուն կառավարում և այլընտրանքներ

Publisher: «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիր

Author: Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Արզումանյան, Գ. Գաբրիելյան, Հ. Ղազարյան, Դ. Սահակյան, Է. Ղուկասյան, Է. Բաբայան
Publisher: ՀՀ Քաջարանի քաղաքապետարան
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Քաջարան քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների ծրագիր (Համաոտագիր)

Author: Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Արզումանյան, Գ. Գաբրիելյան, Հ. Ղազարյան, Դ. Սահակյան, Է. Ղուկասյան, Է. Բաբայան
Publisher: ՀՀ Քաջարանի քաղաքապետարան
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների կիրառումը Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի երկրներում. Ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար Экологическая демократия: 12 примеров практических действий. Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузи

Author: Ե, Վելիգոշ, Ե. Պոմետուն С. Исаев, Г. Мамедова, А. Искоян, И. Зарафьян, И. Сухий, Е. Гончарева, С. Глазштейн, Л. Тоду, Г. Гахеладзе, П. Замфир, В. Спиней, Б. Васильковский, М. Ганюшкина
Publisher: «Ռոյալ Հասկոնինգ» ընկերություն / Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի համար Տարածաշրջանային Բնապահպանական Կենտրեն "Рояль Хасконинг" / РЕЦ для стран Центральной и Восточной Европы
Year: 2004
The book is available.
◀◀ 4 5 6 7