Home Library

Library

70 books found matching your search.


Միջազգային լճերի և միջազգային ջրահոսքերի պահպանության և օգտագործման մասին 1992 թվականի կոնվենցիային կից ջրի և առողջության արձանագրություն

Publisher: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Եվրոպական գրասենյակ
Year: 1999
The book is available.

Նոր անտառային օրենսգրքի և ազգային ծրագրի հիմնահարցեր

Author: Ն. Վարդանյան, Մ. Շարոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի անտառներ» ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 2000թ-ին: 3-րդ թողակում՝ վիճակագրական վերլուծական ժողովածու

Author: Ն. Բաղդասարյան, Մ. Մնացականյան, Օ. Ավետիսյան
Publisher: ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Շրջակա միջավայրը և հասարակությունը

Publisher: «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Շրջակա միջավայրի ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ՀՀ պետական կառույցներում. տեղեկատու

Author: Ս.Այվազյան
Publisher: ԹԻՀԿ
Year: 2002
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.

Շրջական միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա. «Շրջակա միջավայր Եվրոպայի համար» նախարարների չորրորդ կոնֆերանս, Օրհուս, 23-2

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
The book is available.

Ուղեցույց կենդանի վերափոխված օրգանիզմների ռիսկի գնահատման և հանրության մասնակցության վերաբերյալ

Author: Ա. Զիրոյան
Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, «Հայաստանի կենսանվտանգության ազգային շրջանակի մշակում» ծրագիր
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ուղեցույց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման գործընթացում հասարակության մասնակցության վերաբերյալ

Author: Մ. Վարդանյան
Publisher: «էկոլոգիական կենսակայունություն» ՀԿ
Year: 2000
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ջրային ռեսուրսների կառավարման համապարփակ ծրագիր. Փուլ 1: Տեխնիկական հաշվետվություն: Ամփոփագիր

Publisher: Հայաստանի Կառավարություն, Համաշխարհային բանկ
Year: 2000
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ռուս-անգլերեն-հայերեն բնապահպանական բացատրական բառարան

Author: Ա. Թադևոսյան, Ռ. Ավետյան, Ա. Համբարձումյան, Ռ. Պետրոսյան
Year: 2004
Field(s): References
The book is available.