Home Library

Library

48 books found matching your search.


◀◀ 2 3 4 5

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 3 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 3

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 4 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 4

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում Local Self-Government in the RA

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ) Գիրք 5 Local Self-Government in the RA (2011) Book 5

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Կապիտալի ներգրավումը ֆինանսական շուկաներում

Author: PriceWaterhouseCoopers LLP
Publisher: "Karin-Hrat" Co. LtD
Year: 2008
Field(s): Economics and finance
The book is available.

Бизнес и благотворительность

Publisher: Информационно-аналитический "Центр Филантропии", НПО, Киев
Year: 2000
Field(s): Economics and finance
Type: booklet
The book is available.

Обзор реформ в Армении в свере жилья и градостроительства в 1989-95 годах

Author: С. Анлян, И. Ванян
Publisher: Перевод Амалии Костанян
Year: 1995
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Предотвращение Коррупции в Бюджетном Процессе

Author: Д.О. Торхова (ред.)
Publisher: Сантк-Петербурский гуманитарно-политологический центр "Стратегия"
Year: 2002
Field(s): Corruption
Type: book
The book is available.
◀◀ 2 3 4 5