Home Library

Library

57 books found matching your search.


Շիրակի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում առաջնային բուժօգնության և ոռոգման ջրի իրավիճակի մոնիթորինգ և գնահատում. հիմնական արդյունքներ

Author: Ս. Մանուկյան, Ժ. Խաչատրյան, Ս. Ծատուրյան (Քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ցանց ՀԿ-ների կոալիցիա)
Publisher: Օքսֆամ ՄԲ Հայաստանի մասնաճյուղ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Շիրակի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերում ոռոգման ջրի և առողջապահության հարցերի մոնիթորինգ և գնահատում (համառոտ զեկույց)

Author: Ս. Մանուկյան, Ժ. Խաչատրյան, Ս. Ծատուրյան (Քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ցանց ՀԿ-ների կոալիցիա)
Publisher: Օքսֆամ ՄԲ Հայաստանի մասնաճյուղ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Շրջակա միջավայրի ոլորտին առնչվող տեղեկատվությունը ՀՀ պետական կառույցներում. տեղեկատու

Author: Ս.Այվազյան
Publisher: ԹԻՀԿ
Year: 2002
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.

Ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ գործող իրավական ակտերի ժողովածու

Author: Ի. Գաբայան (խմբ.)
Publisher: Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ ՊՀ / «Ջինջ» ՍՊԸ / «Կայուն ջրային միջավայր» ՀԿ / «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Պետական բյուջեից համայնքներին տրամադրվող կապիտալ տրանսֆերտները Հայաստանում. Քաղաքականության առաջարկներ և ուսումնական նյութեր

Author: Դ. Թումանյան (խմբ.)
Publisher: «Հանրային» կառավարման ինստիտուտ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում. ձևավորումը, բարեփոխումները և հիմնախնդիրները

Author: Է. Օրդյան
Publisher: ՀՀ կառավարման դպրոց, «Պետական ծառայություն»
Year: 1998
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Սպառողի ուղեցույց (դիմում - բողոքների օրինակելի ձևեր)

Author: Ա. Սուքիասյան, Ա. Եղոյան
Publisher: «Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն» ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման ինստիտուցիոնալիզացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Author: Ա.Շ. Հարությունյան, Է. Հ. Օրդյան (խմբ.)
Publisher: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Պետական ծառայւթյուն»
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.