Home Library

Library

26 books found matching your search.


Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում. Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներ Local Self-Government reforms in Armenia: Policy Opinions and Recommendations

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում Local Self-Government in the RA

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ) Գիրք 5 Local Self-Government in the RA (2011) Book 5

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում. զարգացման հրամայականները Local Self-Government in Armenia. Development Imperatives

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության հիմնախնդիրները

Author: Ավետիք Մեջլումյան
Publisher: Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ Հայաստան
Year: 2014
Field(s): Politics and governance
Type: book
The book is available.

Правительство, гражданское общество и СМИ в борьбе против коррупции: Международный опыт по гражданскому мониторингу, семинары для представителей НПО, Ереван, 4-5 Сентября, 2007 г.

Publisher: Фонд Евразия-Партнерство, Армянское Представительство
Year: 2007
Field(s): Corruption
Type: conference/training materials
The book is available.