Home Library

Library

73 books found matching your search.


«Հանրային ձայն Ազգային ժողովում» տեղեկագիր #11

Author: Թ. Աբրահամյան, Ն. Մալիյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Հարությունյան, Ն. Պեպանյան
Publisher: «Արազա» ՀԲԿ
Year: 2013
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 12

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 18

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 19

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 26

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 31

Author: Ա. Գալֆայան (գլխ. Խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ »(ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 9

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հասարակական միավորումների դիտորդական առաքելության խրախուսումը որպես հակակոռուպցիոն միջոցառում-զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացրած սոցիոլոգիական հարցման առաջին փուլի տվյալների վերլուծություն. Զեկույց

Publisher: «Հայ պետական ծառայողների միություն» ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման և տեղեկատվության տարածման կենտրոններ (Ձեռնարկ) Центры предоставления бесплатных услуг и распространения правовой информации (Руководство)

Author: Կ. Զադոյան, Դ. Աբգարյան, Ա. Կուրեխյան К. Задян, Д. Абгарян, А. Курехян A. Zadoyan, D. Abgaryan, A. Kurekhyan
Publisher: «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ "Армянская Ассоциация Молодых Юристов" НОО "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Ավելի խելացի, ավելի ուժեղ. գործնական ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար

Author: Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը. Իռեն Դանիելյան, Ռոբերտ Գիրեյկո, Մարիա Հարությունյան, Զորան Կրտինիչ, Տաթևիկ Մարգարյան, Յարեկ Զարիխտա
Publisher: Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը
Year: 2018
Type: book
The book is available.