Home Library

Library

70 books found matching your search.


Դալմայի այգիներ: Օրինախախտումներ՝ պետական մակարդակով

Author: Հ. Սանասարյան
Publisher: Հայաստանի կանաչների միություն ՀԿ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Եվրամիության խորհրդի դիրեկտիվները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտում. ոչ պաշտոնական թարգմանություն

Publisher: ԹԻՀԿ
Year: 2005
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.

Եվրոմիության խորհրդի դիրեկտիվները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ոլորտում

Publisher: Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն
Year: 2005
Field(s): Environment
The book is available.

Երիտասարդ Բնապահպանների Տեղեկատու

Publisher: «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ / «էկոլոգիական տեղեկատվության հասարակական (Օրհուս) կենտրոններ, ՀԿ "Young Biologists Association" NGO / "Public Environmental information (Aarhus) Center, NGO
Year: 2011
Type: book
The book is available.

Երկրի հրովարտակ The Earth Charter Хартия Земли

Publisher: «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» Ասոցացիա Association "For Sustainable Human Development" Ассоцация "За Устойчивое Человеческое Развитие",
Year: 2000
Type: booklet
The book is available.

Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծ, Հատոր 5. Երևան քաղաքի շրջակա միջավայրի պահպանության համալիր ուրվագիծ

Author: Ս. Սողոմոնյան
Publisher: Երևանի քաղաքապետարան «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Երևան քաղաքի շրջակա միջավայրի վիճակի վերլուծություն 2004-2006 թթ. (սեղմագիր)

Author: Կ. Դանիելյան, Լ. Սարգսյան, Տ. Սարգսյան
Publisher: «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասցիացիա
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Երևանի գլխավոր հատակագծի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման հաշվետվություն

Author: Ս. Այվազյան, Բ. Ղազարյան, Ա. Դռնոյան, Մ. Վերմիշև, Պ. Սողոմոնյան, Ս. Կարապետյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Վերմիշյան, Հ Մարտոնակովա, Ա. Յուրկիավիչյուտե, Ի. Դուսիկ
Publisher: ՄԱԶԾ Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրների՝ Բրատիսլավայի տարածաշրջանային կենտրոն / Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի երկրների տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Էկոտուրիզմը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում. պլանավորման և կառավարման ձեռնարկ

Author: Ժ. Գալյան
Publisher: Հայկական էկոտուրիզմի ասոցացիա
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ինչպե՞ս և որտեղի՞ց ստանալ շրջակա միջավայրի ոլորտին առնչվող տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներում / Ազգային պիլոտային ծրագրի արդյունքներ/ Где и как получить экологическую информацию в государственны

Author: Ա. Իսկոյան, Ն. Հովհաննիսյան, Ա. Համբարձումյան А. Искоян, Н. Оганесян, А. Амбарцумян
Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն / Royal Haskoning, The Netherlands
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.