Home Library

Library

32 books found matching your search.


Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմելու ձեռնարկ

Author: Դ. Մելքոնյան
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան. հարցեր և պատասխաններ

Publisher: Եվրոպայի խորհրդի տեղեկատվական գրասենյակ Հայաստանում
Type: broschure
The book is available.

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան. ուսումնական նյութերի ժողովածու

Author: Վ. Քոչարյան, Թարգմանիչ՝ Խ. Ադումյան (խմբ.)
Year: 2007
The book is available.

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա

Publisher: Եվրոպայի Խորհրդի տեղեկատվական գրասենյակ Հայաստանում
Year: 2005
The book is available.

Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիա. գործեր և նյութեր: Երկրորդ հրատարակություն

Author: Է. Մոուբրեյ
Publisher: ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
Year: 2007
The book is available.

Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիա. ելակետեր. ուղեցույց ուսուցիչների համար

Author: Մ. Թեյլոր
Publisher: Եվրոպայի խորհրդի հաղորդակցության և հետազոտությունների վարչության հասարակության հետ կապերի բաժին, Հայաստանյան գրասենյակ
Year: 2002
The book is available.

Միավորված ազգերի կազմակերպության անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա. Փաստերի շարադրում

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն / ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, Հայաստանյան գրասենյակ
Year: 2004
The book is available.

Միավորված ազգերի կազմակերպության անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա. այն երկրներում, որոնք ենթարկվում են լուրջ երաշտի և / կամ անապատացման, հատկապես Աֆրիկայում

Author: Ն. Խանջյան (թարգմ.)
Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Year: 2000
The book is available.

Միջազգային լճերի և միջազգային ջրահոսքերի պահպանության և օգտագործման մասին 1992 թվականի կոնվենցիային կից ջրի և առողջության արձանագրություն

Publisher: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Եվրոպական գրասենյակ
Year: 1999
The book is available.

Շրջական միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա. «Շրջակա միջավայր Եվրոպայի համար» նախարարների չորրորդ կոնֆերանս, Օրհուս, 23-2

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
The book is available.