Home Library

Library

225 books found matching your search.


մարդու Իրավունքները ՀՀ մարզերում. Զեկույցներ # 2, «մարդու Իրավունքների մոնիթորինգի ոլորտում Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներուժի հզորացում» ծրագիր Human Rights in the Regions of Armenia: Reports #2. "NGO Capacity Building in Monitor

Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

մարդու Իրավունքները ՀՀ մարզերում. Զեկույցներ # 4, Հայաստանի համար Եվրոպական Միության ՄԻԺԵՆ ծրագիր «մարդու Իրավունքների կրթություն. Քայլ առաջ» Human Rights in the Regions of Armenia: Reports #4. The European Union's programme f

Publisher: "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Մեկ տարի անց. Համեմատական փոփոխությունների հոգեբանությունը Հայաստանում և ԱՄՆ-ում One Year Later: The Psychology of Comparative Change in Armenia and the US

Author: Ս. Բարսեղյան, Ա. Ղազարյան, Ռ. Կիրակոսյան S. Barseghyan, A. Ghazaryan, R. Kirakosyan
Publisher: Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն The Armenian Center for National and International Studies
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Յուրաքանչյուր ոք ունի բնակարանի իրավունք Everyone shall have the Right to Housing

Author: Ա. Բաբաջանյան A. Babajanyan
Publisher: «Երրորդ բնություն» ՀԿ "Third Nature" NGO
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Վկաների Պաշտպանությունը. Ուսումնասիրություն Summary of the Report on the Protection of Witnesses

Publisher: Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ Helsinki Citizens Assembly of Vanadzor
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղեկագիր Զբաղվածության իրավունքի Պաշտպանության մասին Bulletin of Employment Right Protection

Author: Գ. Կանայան (Խմբ.) Editor: G. Kanayan (eds.)
Publisher: ՙ«Արազա» ԲՀԿ "Araza" BNGO
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
Type: pereodical
The book is available.

Տեղեկատվություն ստանալու իրավունք. Դատական գործերի ժողովածու 2007-2010: Գիրք II Access to Information Right: Collection of Court Cases 2007-2010. Volume II

Author: Շ. Դոյդոյան, Գ. Ղ. Հայրապետյան Sh. Doydoyan, G. Gh. Hayrapetyan
Publisher: «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ Freedom o Information Center of Armenia NGO
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

''Երեխաների կարծիքով՛՛ հարցման արդյունքներ/ Report on ''Young Vocies'' survey results

Author: Սեյվ դը Չիլդրեն, Վորլդ Վիժն Հայաստան, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ/Save the Children, World Vision Armenia, Human Rights Defender's Office in RA
Publisher: Սեյվ դը Չիլդրեն/Save the children
Year: 2017
Field(s): Human Rights
Type: book
The book is available.

1954-1988 թթ. Հայաստանում ՀԽՍՀ քրեական օրենսգրքի 65, 67, 206 հոդվածներով դատապարտված անձանց ցուցակ

Publisher: ՀՀ նախագահին առընթեր մարդու իրավունքների հարցերի հանձնաժողով
Year: 1989
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

2004 թ. ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության և երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին տարեկան զեկույց

Publisher: ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.