Home Library

Library

126 books found matching your search.


«Դիտորդ» տեղեկագիր # 3 (33). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Վ. Գրիգորյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 3-4. մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 3. մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 5 (35). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Վ. Գրիգորյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 7 (37). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Վ. Գրիգորյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 7. մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 8 (26). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Ա. Հարությունյան, Տ. Ջանոյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 8 (46). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Թ. Սուսլիկյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 22, դեկտեմբեր 2008

Author: խմբագիր՝ Շ. Դոյդոյան
Publisher: «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես, # 42

Author: Լ. Սարգսյան (գլխ. Խմբ.)
Publisher: «Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն» ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.