Home Library

Library

30 books found matching your search.


Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետություն. կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը, երկրի մասին զեկույց

Publisher: Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի պաշտոնական հետազոտությունը 80 տարեկան է: «Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում 1999 թվականին» վիճակագրական վերլուծական ժողովածու

Author: Յ. Պողոսյան, Ն. Բաղդասարյան, Մ. Մնացականյան, Օ. Ավետիսյան,
Publisher: ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Author: Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Publisher: Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հաշվետվություն. Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանությանն առնչվող օրենսդրական հենքի ուսումնասիրման, վերլուծության և առաջարկությունների մշակման ծրագիր

Author: Սարհատ Պետրոսյան
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացուցչություն, «Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր»
Year: 2012
Type: book
The book is available.

Հիդրոէկոլոգիական մոնիտորինգի ուղեցույց Руководство по гидроэкологическому мониторингу Hydroecological Monitoring Guide

Author: Ս. Հակոբյան, Դ. Սահակյան, է. Ղուկասյան, Բ. Գաբրիելյան С. Акопян, Д. Саакян, Э. Гукасян, Б. Габриелян S. Hakobyan, D. Sahakyan, E. Ghukasyan, B. Gabrielyan
Publisher: «էկոլոգիական կենսակայունություն» ՀԿ "Экологическое выживаемость" НПО "Environmental Survival" NGO
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

ՀՀ ջրայի օրենսդրության վերլուծություն և բնառեսուրսային օրենքներ

Publisher: «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Միավորված ազգերի կազմակերպության անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա. Փաստերի շարադրում

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն / ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, Հայաստանյան գրասենյակ
Year: 2004
The book is available.

Ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ գործող իրավական ակտերի ժողովածու

Author: Ի. Գաբայան (խմբ.)
Publisher: Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ ՊՀ / «Ջինջ» ՍՊԸ / «Կայուն ջրային միջավայր» ՀԿ / «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Տավուշի մարզ. ճանաչողական ուղեցույց

Author: Ա. Դավթյան, Կ. Աղաջանյան, Ս. Մուրադյան, Մ. Թամանյան, Մ. Շնրբաթյան
Publisher: «Աջակցություն բարեփոխումներին» ՀԿ, ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիր»
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.