Home Library

Library

57 books found matching your search.


«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 8

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 9

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Выполнение положений Орхусской конвенции в Армении: Пособие для государственных служащих. Разработка и проведение обучения государственных служащих: пособие для тренеров

Author: А. Искоян, С. Айвазян, Б. Габриелян, А. Егоян, И, Зарафьян / Е. Велигош, Е. Пометун
Publisher: Рояль Хасконинг / РЕЦ для стран Центральной и Восточной Европы
Year: 2004
The book is available.

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը (ԱՀՌԾ) և ժողովրդավարական սկզբունքների պահպանման հիմնախնդիրը Հայաստանում. մասնակցային գործընթաց

Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ »(ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգեր. տեսություն և արդիականություն

Author: Ա. Ալեքսանյան
Publisher: Երևանի Պետական Համալսարան
Year: 2009
The book is available.

ԵԱՀԿ/ ԺՀՄԻԳ ԽԱՂԱՂ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մոնիտորինգ իրականացնողի ուսումնական փաթեթ

Publisher: ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ (Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն / Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ)
Year: 2007
Type: book
The book is available.

Երեխաներ, մասնակցություն, ծրագրեր. Ինչպե՞ս դա իրականություն դարձնել

Publisher: Եվրոպայի Խորհրդի տեղեկատվական գրասենյակ Հայաստանում
Year: 2005
Field(s): Politics and governance
The book is available.

Ժողովրդավարության բանալին. տեղեկատվության ազատություն

Author: Շ. Դոյդոյան,
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ժողովրդավարություն խոսքով և գործով

Author: Պ. Հայրիկյան
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ժողովրդավարություն, կրթություն, բազմամշակույթայնություն. Քաղաքացիության երկընտրանքները գլոբալ աշխարհում

Author: Կ. Ա. Թորես
Publisher: ՄԻԺԻ (մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ), ՀԿ
Year: 2005
The book is available.