Home Library

Library

62 books found matching your search.


«Դիտորդ» տեղեկագիր # 5 (43). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Լ. Մանուկյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դիտորդ» տեղեկագիր # 9 (47). մարդու իրավունքները Հայաստանում

Author: Ա. Իշխանյան, Թ. Սուսլիկյան (խմբ.)
Publisher: «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Լինել քաղաքացի» փաստավավերագրական ֆիլմ

Author: Ա. Մարտիրոսյան (հեղինակ), Դ. Ստեփանյան (ռեժիսոր)
Publisher: «Ինտերնյուս» ՀԿ
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Հայաստանի անելիքները ռուս-վրացական պատերազմի և դրա հետևանքների լույսի նորքո» սեմինարի նյութեր "Armenia's Policies in the Light of the Russian-Georgian War and Its Consequences" Workshop materials

Publisher: Եվրազիա Համագործակցության հիմնադրամ, Հայաստան Europerasia Partnership Foundation Armenia
Year: 2008
Field(s): Defense and security
The book is available.

«ՀՀ քաղաքական կուսակցություններ» տեղեկագիր

Author: Ս. Մխիթարյան, Մ. Անուշյան, Ա. Հայրապետյան և այլոք
Publisher: Քաղաքացիական և սոցիալական զարգացման հիմնադրամ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 10

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 23

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Փոփոխվող աշխարհ. հայացք Երևանից» վերլուծական-փորձագիտական եռամդյա հանդես # 2012/2 (2): Հետընտրական Հայաստան

Author: Մ. Սարգսյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն (ՌԱՀՀԿ)
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Ադրբեջանն ընդդեմ Ղարաբաղի ժողովրդի. ագրեսիայի իրավաքաղաքական հետևանքները և դրանց ազդեցությունը տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարների վրա

Author: Մ. Աղաջանյան, Է. Ասատրյան, Ս. Մինասյան
Publisher: «Որակի համընդհանուր ղեկավարման աջակցության» ՀԿ
Year: 2007
Field(s): Defense and security
The book is available.

Ամփոփ հաշվետվություն ՀՀ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացման մասին

Publisher: ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների Ինստիտուտ
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
The book is available.