Home Library

Library

61 books found matching your search.


«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 22, դեկտեմբեր 2008

Author: խմբագիր՝ Շ. Դոյդոյան
Publisher: «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 3-4, հունվար 2002

Author: Շ. Դոյդոյան, Կ. Մեժլումյան, Լ.սայադյան
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 5, հունիս 2002

Author: Շ. Դոյդոյան, Կ. Մեժլումյան, Լ.սայադյան
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 6, սեպտեմբեր 2002

Author: Շ. Դոյդոյան, Կ. Մեժլումյան, Լ.սայադյան
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 7, նոյեմբեր 2002

Author: Շ. Դոյդոյան, Կ. Մեժլումյան, Լ.սայադյան
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 8, մարտ 2003

Author: Շ. Դոյդոյան, Կ. Մեժլումյան, Լ.սայադյան
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դու տեղյակ լինելու իրավունք ունես» տեղեկագիր N 9, նոյեմբեր 2003

Author: Շ. Դոյդոյան, Կ. Մեժլումյան, Լ.սայադյան
Publisher: «Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն» ՀԿ, «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի և այլ համապատասխան օրենսդրության կիրառումը կոռուպցիայի դեմ պայքարում» դասընթաց

Author: Շ. Դոյդոյան, Մ. Հակոբյան
Publisher: Եվրասիա հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցչություն
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
Type: conference/training materials
The book is available.

Անհատական հաշիվների գրանցման կարգը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում. ուղեցույց: թողարկում II

Publisher: «Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն» (ԿՀԻԿ) հիմնադրամ
Year: 2013
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Անվճար իրավաբանական ծառայությունների մատուցման և տեղեկատվության տարածման կենտրոններ (Ձեռնարկ) Центры предоставления бесплатных услуг и распространения правовой информации (Руководство)

Author: Կ. Զադոյան, Դ. Աբգարյան, Ա. Կուրեխյան К. Задян, Д. Абгарян, А. Курехян A. Zadoyan, D. Abgaryan, A. Kurekhyan
Publisher: «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» Հկ "Армянская Ассоциация Молодых Юристов" НОО "Armenian Young Lawyers Association" NGO
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.