Home Library

Library

118 books found matching your search.


Կամավորության մշակույթը Հայաստանում. վերլուծություն Volunteerism in Armenia: Case study

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն. Գործունեության նոր շրջանակ: Վերլուծություն Case Study on Corporate Social Responsibility: A New Framework for Action

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ, Հայաստանյան ներկայացուցչություն / «CIVICUS» Քաղաքացիական հասարակության ինդեքս» նախաձեռնություն
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Հայաստան բնապահպանական կազմակերպությունների ազդեցությունը քաղաքականության փոփոխության վրա. վերլուծություն Impact of Environmental Organizations on Policy Change in Armenia: Case study

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Հայաստանի ՔՀԿ-ների ֆինանսական կենսականյունությունը. վերլուծություն Financial Sustainability of Armenian CSOs: Case study

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

Հայաստանում շրջկա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) համակարգի արդյունավետության գնահատումը Assessment of Effectiveness of Environmental evaluation (EIA) System in Armenia

Author: Լ. Բեկթաշի-Բրաուն, Վ. Թևոսյան, Ք. Գուջարաիձե L. Bektashi-Brown, V. Tevosyan, K. Gujaraidze
Publisher: ԿԲՀՑ (Կովկասի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանց) CENN (Caucasus Environmental NGO) Network
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Քաղաքացիական հասարակության հաշվետվողականությունը Հայաստանում. Վերլուծություն Status of CSO Accountability in Armenia: Case study

Author: Մ. Թադևոսյան, Լ. Հակոբյան M. Tadevosyan, L. Hakobyan
Publisher: Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ Հայաստանյան ներկայացչություն, CIVICUS քաղաքացիական հասարակության ինդեքս Counterpart International Armenia, CIVICUS Civil Society Index
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Քաղաքացիների գնահատականը կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության ոլորտներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն: Համառոտ զեկույց Citizens' Assessment of the Services

Publisher: ՀՀՈԲԾ PricewaterhouseCoopers LLP
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

2011 ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ - Հայաստան, 15-րդ խմբագրություն

Publisher: Քաղաքացիական զարգացում և համագործակցություն հիմնադրամ (CDPF)
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դատաքննչական մարգարիտներ»

Author: Պ. Սերոբյան
Year: 1996
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Դեպի Հայաստանի կայուն զարգացում» հատոր 2. անցումային տնտեսությամբ երկրների փորձը և հիմնախնդիրները "К Устойчивому Развитию Армении" Том 2. опыт и проблемы стран с переходной экономикой

Author: Կ. Դանիելյան, Լ. Վալեսյան (գլխ. խմբ.) К. Даниелян, Л. Валесян (Гл. Ред.ы)
Publisher: «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցացիա, Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրական ֆակուլտետ Ассоциация "За Устойчивое Человоческое Развитие", Географичвский факультет Ереванского государственного университета
Year: 1999
Field(s): Armenia related documents
The book is available.