Home Library

Library

28 books found matching your search.


«Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն» ամսագիր # 2: Մարդկային զարգացումը և սոցիալական քաղաքականությունը

Author: Մ. Թումասյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Տնտեսական զարգացման և հետազոտեւթյունների կենտրոն» ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն» ամսագիր # 3: Բյուջետային և հարկային խնդիրները Հայաստանում

Author: Մ. Թումասյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Տնտեսական զարգացման և հետազոտեւթյունների կենտրոն» ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն» ամսագիր # 4: Փոխարժեքը և արտաքին հատվածի կառավարումը

Author: Մ. Թումասյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Տնտեսական զարգացման և հետազոտեւթյունների կենտրոն» ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Բաժնետիրոջ ուղեցույց

Publisher: «Օտարերկրյա ներդրումների և համագործակցության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը և դրա հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Author: Ա. Ղազինյան, Վ. Մարտիրոսյան
Publisher: Եվրոպական միության «երևանի պետական համալսարանում ևրոպական Իրավունքի և Ինտեգրման կենտրոն» ծրագիր
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Գործարար էթիկայի կանոնակարգ: հակակոռուպցիոն ձեռնարկ

Publisher: ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Թերթը և շուկան ինչպես դարձնել շահութաբեր գործարարություն Газета и Рынок - как стать прибыльным бизнесом

Author: Ի. Պետրոսյան, Ա. Խառատյան И. Петросян, А. Харатян
Publisher: IREX/ProMedia ծրագիր
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Կորպորատիվ կառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում

Publisher: Օտարերկրյա ներդրումների և համագործակցության ասոցիացիա
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2011 - 2012. կառավարման պրակտիկայի բարելավման օրակարգը

Author: Մ. Հերգնյան, Ս. Հովհաննիսյան, Ս. Գրիգորյան, Գ. Մալումյան, Հ. Աթաբեկյան, Ա. Արզումանյան, Ա. Առաքելյան
Publisher: «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն / «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի հետազոտություն. վերջնական հաշվետվություն

Author: Էի-Էմ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի ՍՊԸ
Publisher: Համաշխարհային Բանկի EUI-FLEG ծրագիր
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.