Home Library

Library

57 books found matching your search.


Կոռուպցիան և մարդու իրավունքները. կապի հաստատումը

Author: մարդու իրավունքների քաղաքականության միջազգային խորհուրդ / Լ. Զիլֆուղարյան (թարգմանիչ), Գ. Կնյազյան (խմբ.) Ա. Թովմասյան (տեխ. խմբ.)
Publisher: ԱՄՆ ՄԶԳ հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագիր, Հայաստան
Year: 2009
Field(s): Corruption
The book is available.

Հակակոռուպցիոն տեղեկատվական կենտրոն. Հանրային ծառայությունների վերաբերյալ հեռախոսային հարցում (Աշտարակ, Գորիս, Վայք, Իջևան և Վանաձոր)

Publisher: ԹԻՀԿ
Year: 2005
Field(s): TIAC publications on all topics
The book is available.

Հայաստան: Նոթեր ջրամատակարարման ոլորտի մասին. հաշվետվություն

Author: Ա. Ա. Ռ. Էյվեդա, Զ. Թոխմախյան, Ք. Մ. Պերո
Publisher: Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի հանրային «Հ1» հեռուստաընկերության հաղորդումներում գովազդային ծավալների և տեղաբաշխման ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխանության մոնիթորինգ. Նախնական հաշվետվություն, մարտ, ապրիլ 2011

Publisher: Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ, ՀԿ
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրություն

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու). Երրորդ լրամշակված հրատարակություն

Author: Ա. Բ. Իսկոյան (խմբ.)
Publisher: Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու). երրորդ լրամշակված հրատարակություն

Author: Ա. Բ. Իսկոյան, Հ. Պետրոայան
Publisher: «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք

Publisher: ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.