Home Library

Library

129 books found matching your search.


ՇՊԱԿ տեղեկատու, փետրվար, թողարկում 4

Publisher: Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցացիա / Շահերի պաշտպանության աջակցության կենտրոն
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Պատժողական քաղաքականությունը ՀՀ-ում. 2010թ. կայացրած դատավճիռների ուսումնասիրության արդյունքներ

Author: Ս. Սահակյան, Ա. Մեջլումյան, Ա. Մելքոնյան, Մ. Շիրոյան, Գ. Մեջլումյան
Publisher: «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների հետևանքով պատժից ազատման համակարգի օրենսդրական խնդիրները Հայաստանում: զեկույց

Author: Ա. Դանիելյան, Ա. Զրվանդյան, Տ. Ղարիբյան, Ս. Սահակյան, Յ. Մելքումյան, Լ. Գասպարյան,Լ. Շահնազարյան
Publisher: «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Վատ վերաբերմունքի արդյունավետ քննություն. Եվրոպական չափանիշներ

Author: Է. Սվանիձե, թարգմանիչ և խմբագիր՝ Դ. Ավետիսյան
Publisher: ՀՀ դատավորների միություն
Year: 2010
The book is available.

Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը. 11 հիմնական հարցեր ու պատասխաններ

Author: Է. Սվանիձե, թարգմանիչ և խմբագիր՝ Վ. Ենգիբարյան
Publisher: ՀՀ դատավորների միություն
Year: 2010
The book is available.

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2007
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Տեղեկատվության իրավական կարգավորման խնդիրները Հայաստանում

Author: Կ. Հարությունյան, Ա. Գնունի
Publisher: «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Քրեական իրավունք. Ընդհանուր և հատուկ մասեր: Ուսումնական ձեռնարկ

Author: Կ.Ա. Լալայան
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Օրենսդրությունը դատական համակարգում

Publisher: «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.