Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Հովանավորչություն

Կողմնակալության ձև, երբ անձը ընտրվում է/ նշանակվում է որևէ պաշտոնի ի հաշիվ անձնական կապերի կամ պատկանելության (քաղաքական, խմբային, կլանային)՝ անկախ իր որակավորումից և հանրային շահից։

Հարկերից խուսափում Մանր կոռուպցիա