Հակակոռուպցիոն բառարան

Վերադառնալ ցանկին

Կաշառք

Նյութական կամ ոչ նյութական արտոնության առաջարկ, խոստում, ընդունում կամ տրամադրում՝ դրդելու անօրինական, ոչ էթիկական կամ վստահությունը խաթարող գործողությունների։ Այն կարող է արտահայտվել նվերների, վարկերի, վճարների, պարգևների կամ այլ բարիքների (հարկեր, ծառայություններ, նվիրատություններ և այլն) տեսքով։

Ինչու է դա կարեվոր

Իշխանությունները պետք է արդյունավետ քայլեր ձեռնարկեն միջազգային կաշառակերության դեպ պայքարի համար ինչպես ազգաին մակարդակում, այնպես էլ միջազգային խմբերի միջոցով, ինչպիսիք են G20-ը, ԵՄ-ն, ՄԱԿ-ը և ՏՀԶԿ-ն։ Բոլոր ազգային օրենսդրությունները պետք է բացահայտեն մասնավոր հատվածի ընկերությունների միջև կաշառակերությունը։ Իշխանությունները պետք է ընդունեն միջազգային կաշառակերությունը քրեականացնող օրենքներ՝ համապատասխան ԵԱՀԿ Հակակոռուպցիոն կոնվենցիայի և ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվեցիայի (UNCAC) ու պարբերաբար զեկուցեն այդ օրենքների կիրարկման մասին։ ՏՀԶԿ փորձագիտական գնատահման գործընթացը և ՏՀԶԿ Կոնվենցիայի առաջընթացի մասին ԹԻ զեկույցը ցույց են տվել, որ ՏՀԶԿ կոնվենցիայի անդամ պետությունների մեծ մասը բավարար չափով չեն հետապնդում միջազգային կաշառակերության դեպքերը։

Խարդախություն Կաշառքի միջնորդություն

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կաշառք