Գլխավոր էջ Գործունեություն Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր Հանքարդյունաբերության ազդակիր համայնքները` ԱՃԹՆ գործընթացի լիարժեք մասնակիցներ
Ենթադրամաշնորհային ծրագրեր

Հանքարդյունաբերության ազդակիր համայնքները` ԱՃԹՆ գործընթացի լիարժեք մասնակիցներ

Կազմակերպություն` «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ
Նկարագրություն` Ծրագրի նպատակն է ապահովել ԱՃԹՆ ստանդարտների իրականացումը Սյունիքի, Լոռու, Գեղարքունիքի մարզերում և ներգրավել հանքարդյունաբերական ազդակիր համայնքներին ԱՃԹՆ գործընթացում:
Արդյունքները` Ապահովված է ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի` քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը, հասարակական դեբատների անցկացումը և հասարակության կողմից որոշումների կայացման գործընթացը` ՀՀ Սյունիքի, Լոռու և Գեղարքունիքի մարզերում ագրեսիվ քարոզարշավի իրականացման արդյունքում: ԱՃԹՆ-ի գործընթացում հանքարդյունաբերության ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչները դարձել են ԱՃԹՆ-ի ԲՇԽ-ի այլընտրանքային/գործող անդամ:
Իրականացման ժամկետ` 01.02.2019 - 31.10.2019
Բյուջե` 11, 575,000 ՀՀ դրամ
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի կողմից իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու կառավարման» ծրագրի «Հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում