Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Հրապարակումներ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ
Ամսաթիվ՝ 01.03.2021
Նկարագրություն` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը արձագանքելով Ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի 29 ապրիլի N 566-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերայալ հանդես է եկել մի շարք առաջարկություններով։ ԹԻՀԿ առաջարկներից 17-ից 15-ը ներառվել են, մասնավորապես՝ հայտերը գնահատելու չափանիշներ սահմանելու, հանձնաժողովում փորձագետների ներգրավման, հանձնաժողովի նիստերը դռնփակ անցկացնելու, մրցույթի մասնակիցներին այլ մասնակիցների հայտերի պատճենները ստանալու վիճահարույց դրույթը հանելու վերաբերյալ։    
առաջարկություններ 29012020 (DOCX, 53 ԿԲ առաջարկություններ 29012020 (DOCX, 53 ԿԲ)
Այս ֆայլը բեռնվել է 12 անգամ