Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 2)

ՀՀ պետական գնումների համակարգի մոնիտորինգ. 2011-2013 թթ. (Մաս 2)

Տարեթիվ` 2014
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային գնումների բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային գնումների բողոքարկման համակարգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անձից հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ անձից հանրային գնումների վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Պետական գնումների համակագի որոշ հիմնական բաղադրիչների մոնիտորինգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Պետական գնումների համակագի որոշ հիմնական բաղադրիչների մոնիտորինգի վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Շրջանակային համաձայնագրերի ուսումնասիրության վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Շրջանակային համաձայնագրերի ուսումնասիրության վերաբերյալ աշխատանքային փաստաթղթի ամփոփագիր

Տարեթիվ` 2013
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Բուդապեշտի մարդու իրավունքների նախաձեռնության ծրագիր և Բաց հասարակության hիմնադրամներ-Հայաստան

Հեռախոսային հարցում 2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների  վերաբերյալ

Հեռախոսային հարցում 2012 թ. խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ

Տարեթիվ` 2012
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտ-Բուդապեշտ

Տեղեկատվության ազատությունը հարավկովկասյան երկրներում

Տեղեկատվության ազատությունը հարավկովկասյան երկրներում

Տարեթիվ` 2012
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Չեխիայի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարություն, Transition աջակցության ծրագիր

Պաշտպանե՛ք առողջ միջավայրում ապրելու Ձեր իրավունքը

Պաշտպանե՛ք առողջ միջավայրում ապրելու Ձեր իրավունքը

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ

Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը

Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Լիտվայի մասնաճյուղ, Ժողովրդավարության զարգացման ազգային հիմնադրամ