Գլխավոր էջ Հրապարակումներ ԹԻՀԿ հրապարակումներ

ԹԻՀԿ հրապարակումներ

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների 2010 թ. մոնիտորինգ

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների 2010 թ. մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն, Բեռլին/ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարություն

Պաշտպանե՛ք առողջ միջավայրում ապրելու Ձեր իրավունքը

Պաշտպանե՛ք առողջ միջավայրում ապրելու Ձեր իրավունքը

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ

Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը

Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների զարգացման հնարավորությունները և ռիսկերը

Տարեթիվ` 2011
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ Լիտվայի մասնաճյուղ, Ժողովրդավարության զարգացման ազգային հիմնադրամ

Գնումների ուղեցույց գործարարների համար

Գնումների ուղեցույց գործարարների համար

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների և կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության պետական գնումների համակարգի 2008-2009 թվականների գործունեության մոնիտորինգ

Հայաստանի Հանրապետության պետական գնումների համակարգի 2008-2009 թվականների գործունեության մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների և կառավարման դրամաշնորհային ծրա•իր

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների մոնիտորինգ

Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն. Հայաստանի հակակոռուպցիոն պարտավորությունների մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն, Բեռլին/ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարություն

Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում

Դեպի օրինավոր ընդերքօգտագործում

Տարեթիվ` 2010
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Մարշալի գերմանական ֆոնդի «Տարածաշրջանային համագործակցության սևծովյան հիմնադրամ» ծրագիր

Նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման մոնիտորինգՈւսուցողական ձեռնարկ հասարակական կազմակերպությունների համար

Նախընտրական քարոզարշավի ֆինանսավորման մոնիտորինգՈւսուցողական ձեռնարկ հասարակական կազմակերպությունների համար

Տարեթիվ` 2009
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագիր` իրականացվող Այ Էֆ Ի Էս (Ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամ) կազմակերպության կողմից

2007 և 2008 թվականների Հայաստանում անցկացված ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ֆինանսական մոնիտորինգ

2007 և 2008 թվականների Հայաստանում անցկացված ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ֆինանսական մոնիտորինգ

Տարեթիվ` 2009
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտի Մարդու իրավունքների ոլորտի կառավարում, Այ Էֆ Ի Էս/ ԱՄՆ ՄԶ

2007թ. խորհրդարանական ընտրությունների խախտումների վերաբերյալ հեռախոսային հարցման արդյունքներ

2007թ. խորհրդարանական ընտրությունների խախտումների վերաբերյալ հեռախոսային հարցման արդյունքներ

Տարեթիվ` 2007
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ-Հայաստան