Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր Հանքարդյունաբերություն հանուն կայուն զարգացման
Դրամաշնորհային ծրագրեր

Հանքարդյունաբերություն հանուն կայուն զարգացման

Նկարագրություն` Ծրագրի նպատակն է խթանել, որ հանքարդյունաբերությունը նպաստի կայուն սոցիալական և տնտեսական զարգացմանը` hնարավորություն տալով կառավարություններին նպաստել իրենց երկրների տնտեսական և սոցիալական զարգացման կայունությանը՝ ապահովելով հանքարդյունաբերության ոլորտի արդյունավետ կարգավորում, օգնելով ստեղծել հավասար հնարավորություններ արդյունահանող արդյունաբերության համար ավելի լավ կառավարման և կոռուպցիայի վերահսկողության համակարգերի միջոցով, աջակցելով արդյունահանող ընկերություններին, որ ավելացնեն հարաբերություններն իրենց շահագրգիռ կողմերի և շահառուների հետ՝ բարելավված սոցիալական ներդրման համար, հզորացնելով ազդակիր քաղաքացիական հասարակության և համայնքային կազմակերպությունների ներգրավումը բազմաշահառու խմբերի երկխոսության մեջ
Արդյունքները` խթանված թափանցիկություն և հաշվետվողականություն հանքարդյունաբերության ոլորտում թույլտվություններ և լիցենցիաներ շնորհելիս և պայմանագրեր կնքելիս
Իրականացման ժամկետ` 30.04.2016 - 01.07.2017
Բյուջե` 18,900,000.00 ՀՀ դրամ
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ քարտուղարություն/ Ավստրալիայի արտաքին գործերի և առևտրի նախարարություն