Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագիր
Դրամաշնորհային ծրագրեր

Ինստիտուցիոնալ հզորացման ծրագիր

Նկարագրություն` Ծրագրի նպատակն է հզորացնել ԹԻՀԿ կարողություններն ու ընդլայնել հնարավորությունները բազմազան աղբյուրներից ֆոնդահայթայթման առումով: Այն ծրագրում է բարելավել ԹԻՀԿ քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը հաշվապահական հաշվառման, դրամաշնորհների և ֆինանսական կառավարման, ծառայությունների մատուցման զարգացման, կառավարման և որակի վերահսկման ոլորտներում: Ծրագրի խնդիրն է ձեռք բերել միջազգային ճանաչում ունեցող հավաստագիր` կազմակերպության հավաստագրման գործընթացի միջոցով:
Արդյունքները` 1. ավելացված կարողություններ հաշվապահական հաշվառման, դրամաշնորհի և ֆինանսական կառավարման ոլորտում, ծառայությունների մատուցման զարգացում, կառավարման և որակի վերահսկում; 2. Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի կողմից մշակված հավաստագրման համար հայտի ներկայացում
Իրականացման ժամկետ` 01.03.2013 - 30.06.2014
Բյուջե` 12,915,000.00
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ, Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլ - Հայաստան