Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր Տարածաշրջանային հանդիպման կազմակերպում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Լիտվայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ և "Քաղաքական կուսակցությունների Ֆինանսավորման մոնիտորինգի «ձեռնարկի» քննարկում
Դրամաշնորհային ծրագրեր

Տարածաշրջանային հանդիպման կազմակերպում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Լիտվայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ և "Քաղաքական կուսակցությունների Ֆինանսավորման մոնիտորինգի «ձեռնարկի» քննարկում

Նկարագրություն` Ծրագրի նպատակն էր կազմակերպել տարածաշրջանային հանդիպում Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլի Լիտվայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և քննարկել «կուսակցությունների Ֆինանսավորման մոնիտորինգի «ձեռնարկ»-ը»:
Արդյունքները` Կազմակերպվեց տարածաշրջանային սեմինար կուսակցությունների ֆինանասական մոնիտորինgն իրականացրած` ԵՄ և ԱՊՀ մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որտեղ ներկայացվեց մի շարք երկրների փորձը:
Իրականացման ժամկետ` 01.07.2003 - 31.08.2003
Բյուջե` AMD 1,700,022.00
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Բաց հասարակության ինստիտուտ օժանդակության հիմնադրամ - Հայաստան