Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և գործունեության ծրագրի մոնիտորինգ (2005-2007)
Դրամաշնորհային ծրագրեր

Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և գործունեության ծրագրի մոնիտորինգ (2005-2007)

Նկարագրություն` Առաջարկվող ծրագրի կարճաժամկետ նպատակն է մինչև 2008թ. հասնել հակակոռուպցիոն քաղաքականության փաստաթղթերում անհրաժեշտ փոփոխությունների ընդունմանը և համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների աշխատանքների իրական բարելավմանը, որոնք նպատակաուղղված կլինեն Հայաստանում հակակոռուպցիոն առավել արդյունավետ քաղաքականության իրականացմանը:
Արդյունքները` 1. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնադիր փաստաթղթերում փոփոխությունների և լրացումների մանրամասն նախագիծը, հակակոռուպցիոն քաղաքականության առկա հիմնախնդիրների մասին քաղաքացիների իրազեկության բարձրացումը: 2. Շահերի պաշտպանության քարոզարշավ, որը կնպաստի հանրությանը ճնշում գործածել որոշումներ կայացնողների շրջանում քաղաքականության մեջ փոփոխություններ մտցնելու անհրաժեշտությամբ:
Իրականացման ժամկետ` 30.06.2005 - 31.08.2007
Բյուջե` AMD 30,000,000.00
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Շահերի պաշտպանության աջակցության ծրագիր, Քաունթերփարթ Ինթրնեշնլ-Հայաստան