Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր ՍԱՆԿՈՒՍ. Քաղաքացիական հասարակության շրջանում հաշվետվողականության մեխանիզմների ամրապնդում․ ազգային ծրագրի իրականացում և մասնակցություն համաշխարհային և տարածաշրջանային գործողություններին
Դրամաշնորհային ծրագրեր

ՍԱՆԿՈՒՍ. Քաղաքացիական հասարակության շրջանում հաշվետվողականության մեխանիզմների ամրապնդում․ ազգային ծրագրի իրականացում և մասնակցություն համաշխարհային և տարածաշրջանային գործողություններին

Նկարագրություն` ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի հանրակրթության ոլորտում հաշվետվողականության բարձրացմանը՝ քաղաքացիական հասարակության (ՔՀ) շրջանում արդյունավետ մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրման շնորհիվ: Գործողությունն ընգրկում է կրթության ոլորտին առնչվող ՔՀ անդամների և փորձագետների կարողությունների զարգացում՝ իրականցնելու ոլորտի պատասխանատու կառույցների գործունեության արդյունավետ մշտադիտարկում, ներառյալ՝ ուղղված բյուջեի ձևավորման և իրագործման գործընթացներին, հանրային հարցումների և խնդիրների արձագանքմանը, ընթացիկ քաղաքականությանը, ինչպես նաև մասնակցային կառավարման իրականացմանը:
Արդյունքները` Կրթության ոլորտում հաշվետվողականության և հանրային մասնակցության բարձրացում, ՔՀ անդամների և փորձագետների կարողությունների հզորացում, հանրային մշտադիտարկման բարելավված մեխանիզմների ներդրում։
Իրականացման ժամկետ` 07.01.2021 - 01.12.2023
Բյուջե` 111,353,480 դրամ
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` ԵՄ