Գլխավոր էջ Գործունեություն Դրամաշնորհային ծրագրեր Առաջընթացի դիտարկում, գործողության խրախուսում
Դրամաշնորհային ծրագրեր

Առաջընթացի դիտարկում, գործողության խրախուսում

Նկարագրություն` Ծրագրի նպատակն է նպաստել ՔՀԿ-ների կենսագործունեության միջավայրի բարելավմանը, ապահովել նպաստավոր միջավայր գործընկեր երկրներում, ինչպես նաև հզորացնել ՔՀԿ-ների կարողությունները` խթանելու փաստացի բարեփոխումներ ապահովող նախաձեռնություններն ու ավելացնելու հանրային հաշվետվողականությունը Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում:
Արդյունքները` միջավայրը, որում գործում են ՔՀԿ-ները, կանոնավորպես մոնիտորինգի է ենթարկվում քաղաքացիական հասարակության կողմից, առաջարկություններ են արվում և ջատագովության քարոզարշավներ են նախաձեռնվում` միտված ՔՀԿ-ների համար ավելի բարենպաստ միջավայրին ուղղված փոփոխություններին, տեղական շահագրգիռ կողմերն ավելի լավ են պատկերացնում ՔՀԿ-ների համար բարենպաստ միջավայրին և ջատագովության համար կայուն հիմքին առնչվող հարցերը հանուն ՔՀԿ-ների համար բարելավված իրավական հենքի
Իրականացման ժամկետ` 02.03.2017 - 01.01.2021
Բյուջե` 41,998,840.0 ՀՀ դրամ
Շնորհատու կազմակերպություն(ներ)` Եվրոպական միություն Ոչ առևտրային իրավունքի եվրոպական կենտրոնի միջոցով