Գլխավոր էջ Նորություններ Պարզաբանում ԹԻ Կոռուպցիայի ընկալման 2018թ. համաթվի վերաբերյալ
Նորություններ
2019 Հուն
30

Պարզաբանում ԹԻ Կոռուպցիայի ընկալման 2018թ. համաթվի վերաբերյալ

Հաշվի առնելով, որ տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում, թե ինչու Հայաստանի ԹԻ Կոռուպցիայի ընկալման 2018թ. համաթվի (ԿԸՀ 2018) արժեքը չի տարբերվում 2017թ. արժեքից՝ հարկ ենք համարում պարզաբանել հետևյալ մանրամասները: ԿԸՀ-ն բաղադրյալ համաթիվ է, որը ստացվում է տարբեր հետազոտությունների արդյունքների համադրությամբ, իսկ 2018թ. ԿԸՀ Հայաստանի արժեքի հիմքում ընկած 6 հետազոտություններից 5-ը կատարվել են մինչև 2018թ. ապրիլ-մայիս ամիսները:

ԿԸՀ 2018-ը չի արտացոլել Հայաստանի հանրային ոլորտում կոռուպցիայի իրավիճակի փոփոխությունը թավշյա հեղափոխությունից հետո, քանի որ ԿԸՀ-ն բաղադրյալ համաթիվ է, որը ստացվում է հանրային ոլորտում առկա կոռուպցիայի վերաբերյալ փորձագետների և գործարար ոլորտում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ընկալումը չափող միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպությունների համաթվերի համադրության միջոցով: Հայաստանի 2018թ. ԿԸՀ արժեքը ստացվել է ստորև ներկայացված 6 այդպիսի հետազոտությունների համաթվերի համադրության արդյունքում

BF (TI) - Բերթելսմանի հիմնադրամի 2017-2018թ. տրանսֆորմացիոն համաթիվ – Հետազոտությունն անցկացվել է 2015թ. փետրվարի 1-ց մինչև 2017թ. հունվարի 31-ը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. մարտին:

FH -Ֆրիդոմ Հաուս-ի Անցումային փուլում գտնվող պետություններ 2018թ. Զեկույց – Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. ապրիլին:

GI- Գլոբալ Ինսայթի Երկրի ռիսկայնության 2017թ. վարկանիշ – Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. սեպտեմբերին:

PRS - Փոլիթիքլ Ռիսքս Սերվիսիզ Ինթերնեշնլի Երկրի ռիսկայնության 2018թ. ուղեցույց – Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ. սեպտեմբերից մինչև 2018թ. օգոստոսը, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին:

WEF - Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի Ընկերությունների գործադիր տնօրենների կարծիքի ամենամյա հարցում 2018թ. – Հետազոտությունն անցկացվել է 2018թ. հունվար-ապրիլ ամիսներին, արդյունքերը հրապարարակվել են 2019թ.  հոկտեմբերին:

VDEM - Ժողովրդավարության բազմազանության ծրագիր 2018թ. – Հետազոտությունն անցկացվել է 2017թ. ընթացքում, արդյունքերը հրապարարակվել են 2018թ. ապրիլին:

Այս հետազոտություններից 5-ը կատարվել են մինչև 2018թ. ապրիլ-մայիս ամիսները՝ մինչև Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունը: Միայն մեկի` PRS - Փոլիթիքլ Ռիսքս Սերվիսիզ Ինթերնեշնլի Երկրի ռիսկայնության 2018թ. ուղեցույցի, իրականացման ժամանակահատվածն է (2017 սեպտեմբեր – 2018 օգոստոս) ընդգրկում հետհեղափոխական ժամանակահատվածի մի մասը:

Այսպիսով՝ կարելի է պնդել, որ 2018թ. համաթվի արժեքը շարունակում է գրեթե ամբողջովին արտացոլել նախահեղափոխական շրջանի կոռուպցիայի իրավիճակը Հայաստանի հանրային ոլորտում: