Գլխավոր էջ Նորություններ Արևելյան գործընկերության երկրների տաս հասարակական կազմակերպություններ ստացել են դրամաշնորհ «Հզորացման գործընկերներ» ծրագրի շրջանակներում
Նորություններ
2018 Հուլ
11

Արևելյան գործընկերության երկրների տաս հասարակական կազմակերպություններ ստացել են դրամաշնորհ «Հզորացման գործընկերներ» ծրագրի շրջանակներում

2018թ. մայիսին «Հզորացման գործընկերներ» շրջանակներում սկսվեց 10 նոր ծրագրերի իրականացումը, որոնք աջակցելու են քաղաքացիական հասարակության կողմից պետական միջոցների բաշխման և հանրային ծառայությունների մատուցման արդյունավետության մոնիտորինգ

Չեխիայում տեղակայված «Հանրային քաղաքականության ասոցիացիա հանուն բաց հասարակության» (PASOS) հետազոտական կազմակերպությունների (think tank) ցանցը և Արևելյան գործընկերության երկրների (Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Մոլդովա և Ուկրաինա) հինգ առաջատար հասարակական կազմակերպությունները համատեղ իրականացնում են Եվրոպական Միության (ԵՄ) կողմից ֆինանսավորվող «Հզորացման գործընկերներ» ծրագիրը: Ծրագրի նպատակն է հասնել էական առաջընթացի հանրային քաղաքականության իրականացման մեջ քաղաքացիական ներգրավվածության, բյուջեների և հանրային ծառայությունների մոնիտորինգի, ազդեցույան գնհատման և համագործակցված ջատագովության հարցերում

 «Հզորացման գործընկերներ» ծրագիրը ներգրավում է, ֆինանսապես աջակցում է Հայաստանի, Ադրբեջանի,  Բելառուսի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ջատագովությամբ զբաղվող 16 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ) և նրանց 20 առաջատար անդամներին, և զարգացնում է նրանց կարողությունները` 1) տեղերում իրականացնելու համար ծրագրեր, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի ուսումնասիրելու, մոնիտորինգի ենթարկելու և գնահատելու ազգային և տեղական բյուջեների մշակումը, հանրային միջոցների օգտագործման, հանրային ծառայությունների մատուցման և հանրային գնումների թափանցիկությունը, և 2) հասնելու համար քաղաքացիների ներգրավվածության միջոցով առավելագույն ազդեցության հանրային քաղաքականության մշակման, լավ կառավարման և կոռուպցիայի դեմ պայքարում:

2016թ. «Հզորացման գործընկերներ» ծրագիրն աջակցեց 12 ծրագրերի ընդհանուր արժողությամբ 300,000 եվրո գումարով: 2018թ.-ին Արևելյան գործոընկերության վերը նշված հինգ երկրներից ներկայացվեց 37 հայտ, որոնցից ընտրվեց 10-ը` 175,000 եվրո ընդհանուր արժողությամբ   ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

Այդ 10 ծրագրերն աշխատելու են տարբեր հարցերի վրա: Դրանք են.

  • Հայաստանում – (1) բնապահպանական պետական սուբվենցիաների արդյունավետության գնահատում և (2) ՀՀ Սյունիքի մարզում բնության հատուկ հատուկ պահպանվող տարածքներ ստեղծման և գործունեության համար ԵՄ կողմից հատկացված ֆինանսական աջակցության պետության կողմից օգտագործման վերլուծությունը և գնահատումը,
  • Ադրբեջանում – (1) ենթաազգային մակարդակում Բաց կառավարության գործընկերության (ԲԿԳ) բարելավման նպատակով ՔՀԿ-երի դերի ուժեղացումը, և (2) հանրային միջոցների ծախսման մոնիտորինգ քաղաքացիական հասարակության կողմից և հանրային մասնակցության ընդլայնումը բյուջեի նախագծման գործընթացներում,
  • Բելառուս - (1) ընտրված համայնքում հանրային երկխոսության զարգացում` լուծելու համար գործազրկության խնդիրը, և (2) մոնիտորինգային ցանցի ստեղծում, որը կընդգրկի տեղերում աշխատող ՔՀԿ-երին և հետազոտական և վերլուծական գործունեություն իրականացնող ՔՀԿ-երին,
  • Մոլդովայում - (1) Քիշինևի համայնքային ճանապարհների վերանորոգման և պահպանման համար հատկացվող հանրային միջոցների օգտագործման մոնիտորինգ, և (2) կայուն տեղական զարգացում և արդյունավետ համայնքապետարաններ` թափանցիկ հանրային գնումների և հանրային միջոցների արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
  • Ուկրաինայում - (1) խոշորացված 7 տարածքային համայնքների տեղական բյուջեների թափանցիկության բարելավում, և (2) Պոլտավա քաղաքի խորհրդի կողմից քաղաքի բյուջեի օգտագործման մոնիտորինգ` պարզելու համար չօգտագործված բյուջեի չափը և թերի ֆինանսավորվող ոլորտները:

Հայաստանում «Հզորացման գործընկերներ» ծրագրի տեղական համակարգողն է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը: Հայաստանյան ենթադրամաշնորհառուներ և նրանց ծրագրերն են.

Կազմակերպություն - «Խազեր» բնապահպանական-մշակութային հ/կ

Ծրագրի անվանումը – Պետական բնապահպանական սուբվենցիաների արդյունավետության գնահատում

 Կիրառելով մասնակցային մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը և վերլուծելով ներկա օրենսդրությունը` ծրագիրը, հիմնվելով 2014-2017թթ. պրակտիկայի վրա, կգնահատի բնապահպանական սուբվենցիաների պլանավորման արդյունավետությունը, սուբվենցիաներ տրամադրելու հայտերի մշակման մեխանիզմի արդյունավետությունը և բնապահպանական միջոցառումների իրականացման արդյունավետությունը: Հիմնվելով այդ գնահատման արդյունաների վրա, ծրագիրը վեր կհանի այդ ոլորտում առկա թերությունները և հիմնախնդիրները, կառաջարկի դրանց լուծման ուղիները և կջատագովի այդ առաջարկությունների ընդունումը:

Ծրագրի իրականացման ժամկետն է 15 մայիսի – 31 հոկտեմբերի, 2018:

Կազմակերպություն - «Բնապահպանական իրավունք» հ/կ

Ծրագրի անվանումը – Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ծրագրերի արդյունավետության գնահատում

Ծրագիրը կգնահատի և վեր կհանի Սյունիքի մարզի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին (ԲՀՊՏ) Եվրոպական Միության կողմից ստացված միջոցների բաշխման ժամանակ ի հայտ եկած կոռուպցիոն ռիսկերը: Դա կիրականացվի ԲՀՊՏ-երի ստեղծման և գործունեության համար ԵՄ-ից ստացված միջոցների ծախսման արդյունավետության գնահատման, ներառյալ մարզի ԲՀՊՏ-երի տարածքներում ապօրինի հանքարդյունաբերության արդյունքում բնապահպանական չափանիշների խախտման մոնիտորինգի և գնահատման միջոցով:Ծրագրի իրականացման ժամկետն է 15 մայիսի – 31 հոկտեմբերի, 2018:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել Վարուժան Հոկտանյանին` [email protected] էլեկտրոնային հասցեով կամ 093 53 99 37 հեռախոսահամարով:

 

Սույն փաստաթուղթը ստեղծվել է Եվրոպական Միության աջակցությամբ` «Հզորացման գործընկերներ» (ՀԳ) ծրագրի շրջանակներում Փաստաթղթի բովանդակության միակ պատասխանատուները ՀԳ ծրագրի գործընկերներն են և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրապական Միության հայացքները: